Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Κέρκυρα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Κέρκυρας.
Κύρια δραστηριότητα και βασικό μέλημά της είναι η προστασία και συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων του νομού και των ευρημάτων που προέρχονται από αυτούς, καθώς και η διενέργεια ανασκαφικών ερευνών στις νέες θέσεις, όπου εντοπίζονται αρχαιότητες. Επιπλέον, ασχολείται με τη χορήγηση αδειών και την παροχή γνωμοδοτήσεων για την κατασκευή των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αλλά και τη διενέργεια αυτοψιών και την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών στα πλαίσια των προαναφερθέντων έργων.
Η Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων πέραν των διοικητικών καθηκόντων της (χορήγηση αδειών - γνωμοδοτήσεις - αυτοψίες κλπ.), έχει διενεργήσει συστηματικές, αλλά και εκατοντάδες σωστικού χαρακτήρα ανασκαφές στα πλαίσια ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων και έχει πραγματοποιήσει καθαρισμούς και εργασίες ευπρεπισμού στους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, ενώ παράλληλα φροντίζει για τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και προβολή των δύο Μουσείων αρμοδιότητας της, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας και το Μουσείο Παλαιόπολης Mon Repos, το οποίο ολοκληρώθηκε εντός του 2001.
Ειδικότερα, στις δραστηριότητες της Εφορείας περιλαμβάνονται:
- Χορήγηση αδειών εκτέλεσης δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των διαμορφώσεων - εκχερσώσεων αγροτεμαχίων, ανέγερση οικοδομών κτλ. - Γνωμοδοτήσεις για μισθώσεις ή παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων σε ιδιώτες και για Μ.Π.Ε. έργων - Προεγκρίσεις χωροθέτησης έργων - Αυτοψίες - Χορηγήσεις αδειών κινηματογραφήσεων, φωτογραφήσεων κτλ. αρχαιολογικών χώρων ή Μουσείων και αδειών ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους ή Μουσεία - Παρακολούθηση δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
- Ενημέρωση φορέων ή πολιτών για τα ισχύοντα σχετικά με την αρχαιολογική νομοθεσία σε περιοχές ενδιαφέροντος τους - Τακτή ενημέρωση ΜΜΕ και κοινού για τα αποτελέσματα των εν γένει ερευνών και της δράσης της - Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τις δραστηριότητες της Εφορείας - Ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους.
- Διεξαγωγή σωστικών ανασκαφικών ερευνών σε οικόπεδα ιδιωτών ή στα πλαίσια δημοσίων έργων, είτε από πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, είτε με χρηματοδότηση είτε των ίδιων των ιδιοκτητών ή τρίτων (λ.χ. απολογιστικά από τις πιστώσεις του εκάστοτε εκτελούμενου δημοσίου ή μεγάλου ιδιωτικού ή τεχνικού έργου) - Συντήρηση και ενίοτε στερεωτικές ή αναστηλωτικές επεμβάσεις στους ήδη εντοπισμένους ή/και ανεσκαμμένους αρχαιολογικούς χώρους των δύο νομών - Συντήρηση, σχεδίαση, φωτογράφιση των αντικειμένων που προέρχονται από τους εν λόγω χώρους και ανασκαφές - Διαμορφώσεις-αναπλάσεις αρχαιολογικών χώρων - Εκθέσεις αρχαιοτήτων στα Μουσεία - Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και περιοδικών εκθέσεων.
- Συμβολή στη διοργάνωση εκδηλώσεων των ΟΤΑ ή άλλων φορέων (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι κτλ.) με την παραχώρηση χρήσης αρχαιολογικών χώρων (π.χ. Πύργος Ραγίου) ή κτηρίων (λ.χ. Περιστύλιο Παλαιών Ανακτόρων Κέρκυρας) για τη διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εφορείας.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Έγγραφα της Υπηρεσίας:
Δελτίο Τύπου σχετικά με το κλείσιμο του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας
Βιβλιογραφία:
Οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, χ.χ..
Οδηγός Μουσείου Παλαιόπολης "Mon Repos", Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 2000.

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
1. Υπόδειγμα αίτησης πρόσληψης*
2. Υπόδειγμα αίτησης για χορήγηση άδειας ελευθέρας εισόδου*
3. Υπόδειγμα αίτησης για άδεια εκσκαφής ή εκτέλεσης τεχνικού έργου*

* Oι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αγορά
Αγορά αρχαίας πόλης της Κέρκυρας
Απαλλοτριωμένοι αρχαιολογικοί χώροι Παλαιόπολης
Ιερά Μοn- Repos
Κεραμεικός - Φιγαρέτο Κέρκυρας
Κεραμικά εργαστήρια αρχαίας πόλης Κέρκυρας
Λιμάνι Κέρκυρας
Νεώρια
Οικισμός Σιδαρίου
Παλαιόπολη
Ρωμαϊκά Λουτρά Παλαιόπολης
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Γράβα Γαρδικίου
Μνημείο Μενεκράτη
Ναός Ήρας
Ναός Αρτέμιδας Αγίων Θεοδώρων
Ναός Καρδακίου
Ναός Ρόδας
Πύργος Νεραντζίχας
Ρωμαϊκά Λουτρά Αχαράβης
Ρωμαϊκά λουτρά στα Μωραϊτικα
Ρωμαϊκή Έπαυλη στο κτήμα Καψοκαββάδη & Μπρεντάνου
Ρωμαϊκή έπαυλη με λουτρά στις Μπενίτσες
Σπήλαιο Γράβας
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας
Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.